Dla profesjonalistów

Specjalistyczne szkolenie dla profesjonalistów

Organizowane przez nas warsztaty specjalistyczne adresowane są do profesjonalistów – psychologów i pedagogów, nauczycieli, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków adopcyjnych, asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej, sędziów i kuratorów, lekarzy i in.

Termin: do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym szkolenie.

Zagadnienia:

  • Teoria poliwagalna S.W. Porgesa – trzy części autonomicznego układu nerwowego
  • Typy przywiązania u dzieci i dorosłych
  • Dynamika budowania więzi między osobami o różnym stylu przywiązania
  • Rola neuronów lustrzanych w procesie tworzenia więzi międzyludzkich
  • Trauma i znaczenie dysocjacji jako regulacyjnego mechanizmu obronnego
  • Rodzaje i klasyfikacja dysocjacji
  • Symptomy dysocjacji
  • Pamięć ciała – somatyczne symptomy traumy
  • Geny, doświadczenie i zachowanie
  • Pedagogika traumy i niuanse pracy ze straumatyzowanymi dziećmi

Szkolenie prowadzone jest w formie mieszanej z elementami wykładu, warsztatów i konsultacji.

Uwaga: Istnieje możliwość dostosowania omawianych na szkoleniu zagadnień do konkretnych potrzeb zamawiającego.

Organizacja i finanse

Koszt: ustalany jest indywidualnie z podmiotem zamawiającym szkolenie.

Termin szkolenia: ustalany jest indywidualnie z podmiotem zamawiającym szkolenie.

Czas trwania: 2 dni (tj. 2 x 6 godzin dydaktycznych plus przerwy).

Grupa: max. 20 osób.

Zamówienia przyjmowane są telefonicznie 609 090 681 lub mailowo: ott_oddech@wp.pl